Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Mietków  sprawdź informacje Na Mapie gminy Mietków

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Mietków.

Mapa Geoportal Mietków

Dane urzędu

Urząd Gminy Mietkówul. Kolejowa 35Mietków, 55-081

Tel: 71 3168113

Fax: 71 3168184

Elektroniczna skrzynka podawcza: /9v550nswk6/skrytka

E-mail: urzad@mietkow.pl

Powiat: wrocławski

Województwo: dolnośląskie

Numer TERYT gminy Mietków: 0223062

Witryna: www.mietkow.pl

Władze lokalne: Wójt Adam Kozarowiczwojt@mietkow.pl

Gmina Mietków w liczbach

Powierzchnia gminy Mietków*

83 km2

1752 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Mietków*

3 737 mieszkańców

2193 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Mietków*

45 mieszkańców na km2

1711 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Mietków

Geoportal Mietków prezentuje dane zgromadzone w postaci gotowych kompozycji mapowych, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki.

Dostęp do danych Geoportalu Mietków

Jak powstał Geoportal gminy Mietków?

Geoportal Mietków powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Mietków, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie.

Geoportal Mietków umożliwia pozyskanie danych geodezyjnych oraz planistycznych, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Mietków

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Mietków?

 • Państwowy rejestr granic;
 • Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny odpowiedni dla gminy Mietków;
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska;
 • Rejestr MPZP gminy Mietków;
 • Rejestr wydanych pozwoleń gminy Mietków;
 • Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów gminy Mietków;
 • Inne rejestry dostępne za pośrednictwem Geoportalu Mietkowa.
Informacje na Geoportalu Mietków

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Mietków?

 • Rejestr działek ewidencyjnych gminy Mietków;
 • Rejestr form ochrony przyrody występujących w gminie Mietków;
 • Rejestr MPZP Mietków;
 • Mapa działek ewidencyjnych gminy Mietków;
 • Mapa Topograficzna gminy Mietków;
 • Mapa Solarna gminy Mietków;
 • Mapa zieleni, zbiorników i cieków wodnych w gminie Mietków;
 • Mapa z numerami budynków, adresami i nazwami miejscowości.
Korzyści z Geoportalu Mietków

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Mietków?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Mietków.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Mietków łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Mietkowie. W zależności od wybranej kompozycji mapy Mietkowa zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Mietków, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Mietków oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Mietków. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Mietkowa możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Mietkowa. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Mietków. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana, uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Mietków.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Mietkowie.

  Geoportal gminy Mietków posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Mietków. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Mietkowie sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Mietków przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Mietkowie.

  W Geoportalu Mietków przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Mietków. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Mietkowie. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Mietków zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Mietków, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Mietków oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Mietków.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Mietków. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Mietków są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Mietków podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Mietków.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Mietkowie. W Geoportalu gminy Mietków udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Mietkowie wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Mietków.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Mietków. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

Geoportal Mietków dla mieszkańców

Geoportal Mietków jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Mietków. Na mapie Mietkowa sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Mietków mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Mietków. Korzystając z map Geoportalu gminy Mietków w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Mietków są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Mietków dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Mietków dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować

poprawki Senatu przywracające 500 m od wiatraków

Odrzucono poprawki Senatu przywracające 500 m od wiatraków

Przejdź do wpisu